seminar on dot

Σεμινάρια στο πρόγραμμα “Ψηφιακή Ευκαιρία”

Προώθηση των ψηφιακών δεξιοτήτων στις επιχειρήσεις και πρόγραμμα της “Ψηφιακής Ευκαιρίας”

Σεμινάρια στο πρόγραμμα “Ψηφιακή Ευκαιρία”

Στις 16  Μαΐου 2019, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, με την ενεργή συμμετοχή του ΕΒΕΑ, που διοργανώθηκε με πρωτοβουλία του Τμήματος Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών της Διεύθυνσης Δημοσίων Οργανώσεων του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, για την προώθηση της Εθνικής Πρωτοβουλίας «Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση» και του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για πρακτική άσκηση με τίτλο «Ψηφιακή Ευκαιρία» που εντάσσεται και υλοποιείται στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης για τις ψηφιακές δεξιότητες 2019 “Digital Skills for Digital Greece”.

Το κοινό συνέθεσαν εκπρόσωποι του επιχειρησιακού κόσμου και στελέχη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Σεμινάρια στο πρόγραμμα “Ψηφιακή Ευκαιρία”

Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Γενικός Γραμματέας του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών κ. Χαράλαμπος Μωραΐτης ο οποίος τόνισε ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός έχει επιφέρει νέα πρότυπα στις  υφιστάμενες δομές των επιχειρήσεων, αλλά και νέες ανάγκες και ευκαιρίες στην αγορά εργασίας. Η ικανότητα των επιχειρήσεων να παραμείνουν ανταγωνιστικές και να αναπτυχθούν εξαρτάται από την καινοτόμο και αποτελεσματική χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας, όλο και περισσότερο. Το Εμπορικό και  Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών διαχειρίζεται τις προκλήσεις της ψηφιακής εποχής και προωθεί μια σειρά πρωτοβουλιών με στόχο την ενδυνάμωση των ψηφιακών δεξιοτήτων των επιχειρήσεων. Επισήμανε τέλος, τη χρησιμότητα δράσεων, όπως το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευκαιρία», το οποίο παρέχει την δυνατότητα σε νέους ανθρώπους να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία και να αναπτύξουν δεξιότητες, που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.

Σεμινάρια στο πρόγραμμα “Ψηφιακή Ευκαιρία”

Στη συνέχεια, ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης των Δημοσίων Οργανώσεων του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κ. Νίκος Μιχαλόπουλος, παρουσίασε τον ρόλο της Εθνικής Συμμαχίας που αποτελεί τη δεξαμενή δράσεων που στοχεύουν στην ανάπτυξη προηγμένων ψηφιακών δεξιοτήτων, μέσω της ενίσχυσης της συνέργειας του Δημοσίου τομέα με τον Ιδιωτικό. Επισήμανε ότι το «επιχειρείν» απαιτεί πρακτικές ευελιξίας, προσαρμοστικότητας στα νέα δεδομένα της αγοράς εργασίας και τις επιταγές για καινοτομία, λόγω της ανατροπής που έχει επιφέρει η ψηφιακή εποχή και η ανάγκη για ψηφιακό μετασχηματισμό. Σε αυτό το πλαίσιο οι επιχειρήσεις οφείλουν να ενισχύουν τη δημιουργία ψηφιακών θέσεων εργασίας που θα προσφέρουν τη δυνατότητα περαιτέρω κατάρτισης, και εξέλιξης του έμψυχου δυναμικού, στην αγορά εργασίας.

Σεμινάρια στο πρόγραμμα “Ψηφιακή Ευκαιρία”

Ακολούθησε παρουσίαση του Προγράμματος «Ψηφιακή Ευκαιρία» από την κ. Κασβίκη Θεώνη του Τμήματος Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών. Το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευκαιρία», αποτελεί μια Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που δίνει την ευκαιρία στους φοιτητές όλων των κλάδων να βιώσουν την ψηφιακή εμπειρία σε τομείς που απαιτεί η αγορά.

Η παρουσίαση ανέδειξε τα οφέλη της εφαρμογής του προγράμματος για τις επιχειρήσεις, εφόσον τους προσφέρει τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε υποψηφίους από πανεπιστήμια και τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού, με υψηλές δεξιότητες και ζήλο, και οι οποίοι ανταποκρίνονται στο πρότυπο του εργαζόμενου σε ψηφιακές θέσεις εργασίας υψηλών προδιαγραφών. Οι τομείς πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο του προγράμματος ανταποκρίνονται στις ανάγκες των νέων ψηφιακών θέσεων εργασίας των επιχειρήσεων και εξειδικεύουν τις ψηφιακές γνώσεις των εκπαιδευομένων. Δόθηκαν επεξηγήσεις και παραδείγματα που αντλήθηκαν από τις ευρωπαϊκές πλατφόρμες που χρησιμοποιούνται από τους εν δυνάμει εκπαιδευόμενους και τις επιχειρήσεις για την έναρξη ανταλλαγής υπηρεσιών και την εφαρμογή του προγράμματος.

Η εκδήλωση έληξε με την παρουσίαση του Προϊσταμένου του Τμήματος Ανάπτυξης και Υποστήριξης Πληροφορικών Συστημάτων του ΕΒΕΑ, κ. Βασίλη Σαλαπάτα,  με θέμα τις «Καινοτόμες Ψηφιακές Υπηρεσίες του ΕΒΕΑ». Έγινε ενδιαφέρουσα αναφορά σε μία σειρά  καινοτόμων υπηρεσιών του ΕΒΕΑ, όπως το «Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών και Υποστήριξη της “Πράσινης” Επιχειρηματικότητας», τις «Απομακρυσμένες Ψηφιακές Υπογραφές», την «Τουριστική Πύλη», το «Δίκτυο των Επιχειρηματικών Αγγέλων», που έχουν ως στόχο τη βέλτιστη διαχείριση των απαιτήσεων της αγοράς και τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων, μέσω καινοτόμων ψηφιακών υπηρεσιών.

Ακολούθησαν ερωτήσεις και σύντομη ανταλλαγή απόψεων.

Σεμινάριο στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Το Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών (Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης) οργάνωσε σεμινάριο στο πιλοτικό πρόγραμμα πρακτικής άσκησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις ψηφιακές δεξιότητες «Ψηφιακή Ευκαιρία», στην Περιφέρεια Θεσσαλίας στις 30 Νοεμβρίου. Η δράση εντάσσεται στο Σχέδιο Δράσης της Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση τόσο για το 2018 όσο και το 2019.

Μέχρι τώρα, έχουν πραγματοποιηθεί οι παρακάτω ενέργειες από το Τμήμα Καινοτομίας για τη διάχυση του προγράμματος “Ψηφιακή Ευκαιρία” σε εθνικό επίπεδο:

 • πρόσβαση από την κεντρική σελίδα της ιστοσελίδας της Εθνικής Συμμαχίας στο σχετικό πληροφορικό υλικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (http://www.nationalcoalition.gov.gr//1507-2/),
 • διαμόρφωση φυλλαδίου με τη σύνοψη του προγράμματος στα ελληνικά,
 • δημιουργία διαδικτυακού εργαλείου (φόρμας) προκειμένου να διευκολυνθούν οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις στην περιγραφή των θέσεων πρακτικής άσκησης που προσφέρουν (http://www.nationalcoalition.gov.gr//business-internship/)
 • τεχνική βοήθεια στις επιχειρήσεις για να συμπληρώσουν τη φόρμα και
 • προώθηση των παραπάνω συνδέσμων στο πλαίσιο δράσεων της Εθνικής Συμμαχίας που απευθύνονται σε επιχειρήσεις.

 

Σεμινάρια στο πρόγραμμα “Ψηφιακή Ευκαιρία”Σεμινάρια στο πρόγραμμα “Ψηφιακή Ευκαιρία”

Η ιδέα για τη διεξαγωγή ξεχωριστής δράσης για τη «Ψηφιακή Ευκαιρία» προέκυψε από την ανάγκη να ενημερωθούν τόσο οι εμπλεκόμενοι δρώντες για το πρόγραμμα όσο και για την προβολή του ρόλου της Εθνικής Συμμαχίας στην υποστήριξη και διάδοση του προγράμματος. Μέρος του σεμιναρίου βασίζεται στις ερωτήσεις που έχουν ήδη διατυπώσει προς το Τμήμα Καινοτομίας οι επιχειρήσεις.

Το πρώτο σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, η οικονομία της οποίας βασίζεται κατά κύριο λόγο στον τριτογενή τομέα.

Το κοινό-στόχος ήταν εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Περιφέρεια και Δήμος), τα τοπικά Επιμελητήρια και οι ιδιοκτήτες των τοπικών επιχειρήσεων. Οι εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα Επιμελητήρια αναμένεται να λειτουργήσουν πολλαπλασιαστικά για την περαιτέρω διάδοση του προγράμματος μέσα από τα τοπικά ΜΜΕ, παραδοσιακά και ηλεκτρονικά.

 • Στο πλαίσιο αυτό, οι στόχοι του σεμιναρίου διαμορφώνονται ως εξής:
 • ενημέρωση για τη συλλογιστική και τις διαδικασίες του προγράμματος,
 • προβολή της σημασίας των ψηφιακών δεξιοτήτων για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, είτε πρόκειται για ΜΜΕ είτε για μεγαλύτερες,
 • παρουσίαση των διαδικτυακών εργαλείων της Εθνικής Συμμαχίας αναφορικά με το πρόγραμμα,
 • επεξήγηση της μεθοδολογίας για την σωστή περιγραφή των προσφερόμενων θέσεων πρακτικής άσκησης (βήματα πριν και κατά τη διάρκεια της συμπλήρωσης της φόρμας, παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη),
 • παρουσίαση συμπληρωμένου υποδείγματος και
 • ενθάρρυνση των συμμετεχόντων να συμπληρώσουν μια φόρμα επί τόπου.

Οι συμμετέχοντες έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για όλα τα παραπάνω. Επιπλέον, οι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και της τοπικής επιχειρηματικότητας πρότειναν την προβολή των εργαλείων της Εθνικής Συμμαχίας μέσα από τις ιστοσελίδες τους.

Σεμινάρια στο πρόγραμμα “Ψηφιακή Ευκαιρία” - Κοινό

Υπεύθυνη για το πρόγραμμα είναι η κα Β. Καραγιαννάκου, στέλεχος του Τμήματος Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών.