Ασφαλής Ψηφιακή Διακυβέρνηση

Το Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, προγραμματίζει διεθνές συνέδριο για την ασφάλεια στην ψηφιακή δημόσια διακυβέρνηση με τίτλο “Secure Digital Government”, στις 19 Απριλίου 2019 στο Σεράφειο Συγκρότημα του Δ. Αθηναίων. Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση ανώτερων στελεχών του δημόσιου τομέα για την διαμόρφωση του ψηφιακού μετασχηματισμού λαμβάνοντας υπόψη ζητήματα προστασίας δεδομένων και κυβερνοασφάλειας, εμπιστοσύνης και αναδυόμενων ψηφιακών τεχνολογιών. Σύντομα θα αναρτηθεί και η ατζέντα του συνεδρίου.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: https://innovation.gov.gr/event/index.html