Αίτηση Δημοτικού – Εβδομάδα Κώδικα 2019

Εβδομάδα Κώδικα 2019

43Ημέρες 21Ώρες 18Λεπτά 58Δευτ.

Τι;

Προγραμματισμός χωρίς υπολογιστές (χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο)

Πότε;

5-20 Οκτωβρίου 2019

Γιατί;

Η μάθηση του κώδικα μας βοηθάει να κατανοήσουμε τον ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο γύρω μας, να διευρύνουμε την κατανόησή μας για τον τρόπο λειτουργίας της τεχνολογίας και να αναπτύξουμε δεξιότητες και ικανότητες για να διερευνήσουμε νέες ιδέες και να καινοτομήσουμε.

Ο προγραμματισμός είναι η γλώσσα των πραγμάτων που μας επιτρέπει να συγγράφουμε προγράμματα ώστε να προσδίδουμε νέες λειτουργικές δυνατότητες σε δεκάδες δισεκατομμύρια προγραμματίσιμων αντικειμένων γύρω μας.  Ο προγραμματισμός είναι ο ταχύτερος τρόπος να υλοποιήσουμε τις ιδέες μας και ο αποτελεσματικότερος τρόπος να αναπτύξουμε τις ικανότητες μας σε θέματα υπολογιστικής σκέψης.

Ο βασικός σκοπός των δραστηριοτήτων χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο είναι να υποβαθμιστούν οι φραγμοί πρόσβασης, ώστε ο προγραμματισμός να εισέλθει σε κάθε σχολείο, ανεξαρτήτως από τη διαθέσιμη χρηματοδότηση κι εξοπλισμό.

Για να λάβετε μέρος στη δράση που οργανώνει το Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών και να αποκτήσετε πρόσβαση στην ειδική ψηφιακή πλατφόρμα της δράσης συμπληρώστε την Αίτηση Συμμετοχής Δημοτικού Codeweek 2019 που βρίσκεται παρακάτω:

Αίτηση Συμμετοχής Δημοτικού
CodeWeek 2019
Στοιχεία ΥπεύθυνουΔιευθυντήςΥποδιευθυντήςΕκπαιδευτικός

Ανεβάστε το αρχείο:
Το μέγεθος των αρχείων δεν μπορεί να ξεπερνά τα 4 ΜΒ.
Υποστηρίζονται οι εξής τύποι αρχείων: doc docx pdf

Τα πεδία με τον αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.