«Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Κατάρτισης, Πιστοποίησης και Συμβουλευτικής για 3.000 ‘Ανεργους Νέους 18-24 ετών στον κλάδο ΤΠΕ από τον ΣΕΠΕ»

Περισσότερα...