Εκπαίδευση

national coalition map

Σεμινάρια, πρόγραμμα πιστοποίησης και αναβάθμισης δεξιοτήτων στον τομέα των ΤΠΕ

Μηνιαία Αναφορά: Ιούνιος 2018
Έναρξη-Λήξη: Ιούνιος 2018
Ωφελούμενοι: 2.862 εκπαιδευόμενους και 10.783 συμβουλευτικές συνεδριάσεις που υλοποιήθηκαν / 566 δικαιούχοι πληρώθηκαν για εκπαιδευτικό επίδομα (13 Περιφέρειες)

Η ιστοσελίδα nationalcoalition.gov.gr είναι σε δοκιμαστική λειτουργία.
nationalcoalition.gov.gr site is under construction.