Εκπαίδευση

Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού

Καθολικός σχεδιασμός και εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες – Ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού (Οργάνωση: Υπουργείο Παιδείας)

Μηνιαία Αναφορά: Μάιος 2019
Έναρξη-Λήξη: Σε εξέλιξη
Ωφελούμενοι: 57.854 μαθητές

Η ιστοσελίδα nationalcoalition.gov.gr είναι σε δοκιμαστική λειτουργία.
nationalcoalition.gov.gr site is under construction.