Απασχόληση

national coalition map

Προώθηση των ψηφιακών δεξιοτήτων στις επιχειρήσεις και πρόγραμμα της “Ψηφιακής Ευκαιρίας”

Μηνιαία Αναφορά: Μάιος 2019
Έναρξη-Λήξη: 16 Μαΐου 2019
Ωφελούμενοι: 35 άτομα εκ των οποίων 23 εκπρόσωποι επιχειρήσεων και 12 θεσμικοί και υπηρεσιακοί παράγοντες του ΕΒΕΑ

Προώθηση της εκπαίδευσης σχετικά με την ψηφιακή ευκαιρία σε ΜΜΕ (Οργάνωση: Τμήμα Καινοτομίας & Βέλτιστων Πρακτικών – Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης)

Μηνιαία Αναφορά: Απρίλιος 2019
Έναρξη-Λήξη: Σε εξέλιξη
Ωφελούμενοι: 40 υποψήφιοι (28 δεκτοί), 13 ΜΜΕ (ζητώντας από τους φοιτητές να υποβάλλουν αίτηση για ψηφιακές θέσεις εργασίας)

national coalition map

Προώθηση των Ψηφιακών Δεξιοτήτων στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Μηνιαία Αναφορά: Μάρτιος 2019
Έναρξη-Λήξη: 28 Μαρτίου 2019
Ωφελούμενοι: 50 παρευρισκόμενοι θεσμικοί παράγοντες και υπηρεσιακοί από το Δημόσιο Τομέα και Επιχειρήσεις Τουριστικού Ενδιαφέροντος

Η ιστοσελίδα nationalcoalition.gov.gr είναι σε δοκιμαστική λειτουργία.
nationalcoalition.gov.gr site is under construction.