Γίνε μέλος !

Η υποβολή της αίτησης ένταξης μέλους αξιολογείται από την αρμόδια μονάδα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών, που έχει τον Επιχειρησιακό συντονισμό και την οργάνωση της Επιτροπής της Εθνικής Συμμαχίας

Η Οργάνωση θα πρέπει να εγκρίνει τη Χάρτα της Εθνικής Συμμαχίας και τον Οδηγό για τα μέλη, συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα, προκειμένου να γίνει μέλος.
Μέχρι στιγμής, μέλη της Συμμαχίας μπορούν να γίνουν μόνο Οργανώσεις και όχι μεμονωμένα άτομα.

Εγκρίνετε τη Χάρτα*
Η Οργάνωση συμφωνεί με τη Χάρτα για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και τα Επαγγέλματα.

Εγκρίνετε τον Οδηγό για τα Μέλη*
Η Οργάνωση συμφωνεί με τον Οδηγό για τα μέλη.


Σύνδεσμος επικοινωνίας

Στοιχεία Εκπροσώπου Οργάνωσης

Λογότυπο
Επισυνάψτε το λογότυπο της Οργάνωσης σε υψηλή ανάλυση (με την παρούσα επισύναψη, επιτρέπεται η χρήση του λογότυπου από την Εθνική Συμμαχία)
Το μέγεθος των αρχείων δεν μπορεί να ξεπερνά τα 4 ΜΒ.

Υποστηρίζονται οι εξής τύποι αρχείων: gif jpg jpeg png psd pdf svg ps ai cdr
Ανεβάστε το αρχείο:


Περιγραφή του έργου της Οργάνωσης

Πώς θα συμβάλλει η Οργάνωσή σας στους στόχους της Ψηφιακής Εθνικής Συμμαχίας; (έως 750 χαρακτήρες).

Ανεβάστε το αρχείο:
Το μέγεθος των αρχείων δεν μπορεί να ξεπερνά τα 4 ΜΒ.
Υποστηρίζονται οι εξής τύποι αρχείων: doc docx pdf

Τα πεδία με τον αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.