Το ενημερωτικό δελτίο της Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση πληροφορεί τις Εθνικές Συμμαχίες των κρατών-μελών για τις τελευταίες εξελίξεις, καθώς και για τις επερχόμενες εκδηλώσεις στο πεδίο των ψηφιακών δεξιοτήτων. Δείτε την έκδοση του Μαΐου 2018